Natalia Surma-Filipowska ukończyła poznański Instytut Filologii Angielskiej (obecnie Wydział Anglistyki UAM), a następnie Szkołę Tłumaczy i Języków Obcych UAM (obecnie Szkoła Tłumaczy UAM) w specjalizacji tłumaczenia konferencyjne.

Ma w życiu dwie pasje - tłumaczenia ustne i nauczanie. Praca w Szkole Tłumaczy UAM jest dla niej idealną szansą, aby spełniać się w obu tych dziedzinach. Nie ma ulubionych obszarów
tematycznych, które lubi tłumaczyć, pod warunkiem, że jest to przekład ustny. Uczy najchętniej dorosłych na poziomie zaawansowanym, szczególnie jeżeli są dociekliwi i lubią podyskutować na ciekawe tematy.

Interesuje się psychologią, szczególnie w kontekście relacji międzyludzkich oraz rodzic-dziecko, śpiewem chóralnym i muzyką filmową.

Back to top