Dyrektor Szkoły Tłumaczy UAM, dydaktyk i tłumacz języka francuskiego

Tłumacz przysięgły języka angielskiego

Tłumacz konferencyjny języka angielskiego

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego

Tłumacz konferencyjny języka angielskiego

Tłumacz konferencyjny i przysięgły języka angielskiego

Back to top