UWAGA! Egzaminy wstępne do STiJO odbędą się 23.09.2017 r.! Więcej informacji w zakładce Rekrutacja 2017/2018

Kadra dydaktyczna

Dyrektor STiJO UAM

dr Witold Skowroński – tłumacz konferencyjny, pomysłodawca i współtwórca STiJO UAM

 

Zajęcia dydaktyczne w STiJO UAM:

tłumaczenie symultaniczne, tłumaczenie konsekutywne, występowanie publiczne, wstęp do teorii przekładu

 

Działalność tłumaczeniowa:

 

tłumaczenia osobistości: Jan Paweł II, Benedykt XVI, prezydenci RP: L. Wałęsa, A. Kwaśniewski, L. Kaczyński, B. Komorowski, A. Duda, prezydenci USA: G. Bush, B. Clinton, G. W. Bush, Cesarz Japonii, Królowa Elżbieta II, Książę Filip, Tony Blair, Ariel Sharon, Yehudi Menuhin, Desmond Tutu, Dalaj Lama

instytucje i firmy: Parlament Europejski, Komisja Europejska, NATO, OBWE, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, PricewaterhouseCoopers, BMW, Landrover, Volkswagen, Ford

Przynależność do organizacji tłumaczeniowych:

członek honorowy i były Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich

członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych AIIC

.

Zastępca Dyrektora STiJO UAM

dr Luiza Śmidowicz – tłumacz przysięgły języka niemieckiego

 

Zajęcia dydaktyczne w STiJO UAM:

występowanie publiczne, wstęp do tłumaczenia konsekutywnego i liason, tłumaczenie liaison,

tłumaczenie pisemne specjalistyczne, tłumaczenie pisemne ogólne

Działalność tłumaczeniowa:

 

 

tłumaczenia pisemne i konferencyjne m. in. dla: Sądu Okręgowego w Poznaniu, Sądu Rejonowego w Poznaniu, kancelarii oraz krajowych i międzynarodowych podmiotów gospodarczych

współautorka słowników PONS wydawnictwa LektorKlett

egzaminator kandydatów na tłumaczy przysięgłych przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu

.

Koordynator nauczania drugiego obowiązkowego języka obcego w STiJO UAM

mgr Joanna Mueller – tłumacz i nauczyciel języka francuskiego

 

Zajęcia dydaktyczne w STiJO UAM:

język francuski na wszystkich poziomach

 

Działalność tłumaczeniowa:

 

tłumaczenia ustne: spotkania biznesowe, samorządowe, metodyczne dla nauczycieli, szkolne

tłumaczenia pisemne z zakresu: marketingu, księgowości, logistyki, szkolnictwa, prawa, urbanistyki, medycyny, gastronomii

instytucje i firmy: wydawnictwo HACHETTE, Centre international d’études pédagogiques, francuskie sieci handlowe w Polsce, UAM, Związek Miast Polskich

.

Wykładowca STiJO UAM

mgr Marika Adamczyk-Żylińska – tłumacz przysięgły języka angielskiego

 

Zajęcia dydaktyczne w STiJO UAM:

tłumaczenie pisemne ogólne, tłumaczenie pisemne specjalistyczne

 

Działalność tłumaczeniowa:

 

tłumaczenia tekstów prawnych: umów, wyroków, opinii prawnych (kancelarie prawne, organy państwowe), w tym tłumaczenia uwierzytelnione; tłumaczenia wyroków patentowych (kancelarie patentowe)

tłumaczenia korporacyjne: prezentacje firm, materiały szkoleniowe

tłumaczenia marketingowe: strony internetowe, katalogi produktów; tłumaczenie trzech książek o tematyce biznesowej i marketingowej dla wydawnictwa Wolters Kluwer

 

Wykładowca STiJO UAM

mgr Michał Janiszewski – tłumacz pisemny języka niemieckiego

 

Zajęcia dydaktyczne w STiJO UAM:

tłumaczenie pisemne, tłumaczenie pisemne ogólne, język niemiecki B, warsztaty z narzędzi CAT

 

Działalność tłumaczeniowa:

 

tłumaczenia pisemne: teksty z zakresu budownictwa, górnictwa, medycyny, budowy maszyn, ekonomii, marketingu, biznesu; teksty reklamowe i informacyjne; tłumaczenia stron internetowych

tłumaczenia ustne: Bundesverband für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft, organy samorządu terytorialnego 

 

Wykładowca STiJO UAM

mgr Agnieszka Rybacka – tłumacz konferencyjny i pisemny

 

Zajęcia dydaktyczne w STiJO UAM:

występowanie publiczne, tłumaczenie symultaniczne, tłumaczenie konsekutywne

 

Działalność tłumaczeniowa:

 

instytucje i firmy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Zdrowia, Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, Business and Professional Women Polska, Siemens, Towarzystwo im. Edyty Stein, Żabka Polska S.A., CANAL+, Dr Irena Eris, Renault, KIA, Polska Izba Motoryzacji

 

 

Wykładowca STiJO UAM

mgr Natalia Surma – tłumacz konferencyjny i pisemny

 Natalia Surma

Zajęcia dydaktyczne w STiJO UAM:

tłumaczenie liaison, tłumaczenie pisemne ogólne, język angielski B

 

Działalność tłumaczeniowa:

 

tłumaczenia ustne i pisemne: zrównoważony rozwój, motoryzacja, SAP, muzyka; teksty reklamowe i informacyjne, strony internetowe, materiały szkoleniowe; spotkania biznesowe, konferencje, wykłady, szkolenia

instytucje i firmy: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Gaspol S.A., Inteva Products Poland, POZ Airport Services, Mother-ease Polska, Teatr Dramatyczny w Warszawie, Dalkia Polska, Skoda Polska, Polski Związek Towarzystw Wioślarskich

 

 

 Współpracownicy STiJO UAM

mgr Monika Dzida-Błażejczyk - tłumacz i lektor języka francuskiego

Zajęcia dydaktyczne w STiJO UAM:

język francuski

Działalność tłumaczeniowa:

tłumaczenia konsekutywne i liaison oraz pisemne z zakresu techniki, ekonomii, wojskowości, administracji i sztuki

.

dr Piotr Fliciński - polonista, językoznawca

 

Zajęcia dydaktyczne w STiJO UAM:

warsztaty z języka polskiego

Działalność zawodowa:

doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa

adiunkt w Zakładzie Frazeologii i Kultury Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej UAM

autor prac z zakresu frazeologii i frazeografii

 .

mgr Piotr Marciniak - Sędzia Sądu Rejonowego

Zajęcia dydaktyczne w STiJO UAM:

wstęp do prawa

Działalność zawodowa:

Sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

 

dr Tomasz Kujaczyński - ekonomista

Zajęcia dydaktyczne w STiJO UAM:

wstęp do ekonomii

Działalność zawodowa:

pracownik naukowo-dydaktyczny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 

mgr Ewa Jarmakowska-Kolanus – filolog klasyczny, muzyk instrumentalista

 

Zajęcia dydaktyczne w STiJO UAM:

warsztaty z emisji głosu

Działalność zawodowa:

wykładowca na Wydziale Historycznym UAM na kierunkach „muzykologia”, „historia sztuki” (emisja i higiena głosu)

wykładowca na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu (język łaciński)

szkoleniowiec w Uczelnianym Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM

pracownik Biura Rektora UAM