UWAGA! Egzaminy wstępne do STiJO odbędą się 23.09.2017 r.! Więcej informacji w zakładce Rekrutacja 2017/2018

Co po szkole

 Po ukończeniu Szkoły Tłumaczy i Języków Obcych UAM nasi absolwenci pracują zazwyczaj jako:

 • tłumacze przysięgli
  Wielu absolwentów przystępuje do egzaminu uprawniającego do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Egzamin ten jest zdawany przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Pod względem stopnia trudności i objętości tekstów odpowiada on egzaminom końcowym w specjalizacji pisemnej, jednak podczas egzaminu na tłumacza przysięgłego jest dwukrotnie mniej czasu na wykonanie tłumaczeń. Tym samym idealny kandydat na tłumacza przysięgłego musi wykazać się biegłością w stosowaniu technik tłumaczenia i terminologii prawnej. Najlepiej przygotowują do tego ćwiczenia w tłumaczeniu tekstów prawnych i zajęcia z tłumaczenia liaison. Absolwenci STiJO UAM zdają egzaminy dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych.
    
 • tłumacze etatowi w firmach
  Program STiJO UAM daje również solidne podstawy tym, którzy decydują się na etatową pracę w firmie. Słownictwo prawne, ekonomiczne i finansowe oraz techniki tłumaczenia rozmów handlowych przydadzą się na pewno podczas rozmowy kwalifikacyjnej i późniejszej pracy.
 • tłumacze "wolni strzelcy" na rynku prywatnym
  W naszym programie dla grup tłumaczenia pisemnego i ustnego kładziemy duży nacisk na różnorodność. Nie koncentrujemy się na wybranym obszarze tematycznym. Słuchacze wykonują tłumaczenia tekstów z różnych dziedzin, co pomaga im później sprostać zmieniającej się tematyce tekstów, konferencji, sytuacji biznesowych i rozpraw sądowych.
    
 • tłumacze akredytowani przy instytucjach Unii Europejskiej 
  Dyplom STiJO UAM jest przepustką do egzaminów akredytacyjnych organizowanych przez Wspólne Służby Tłumaczy Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Trybunału Sprawiedliwości. Zdanie tych egzaminów umożliwia podjęcie pracy w instytucjach Unii Europejskiej. Nie odbiegają one poziomem trudności od egzaminów końcowych w STiJO UAM, a zdaniem niektórych absolwentów są wręcz nieco łatwiejsze.