KURS „PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU TŁUMACZA KONFERENCYJNEGO JĘZYKA NIEMIECKIEGO”

Przygotowanie do zawodu na tłumacza konferencyjnego języka niemieckiego” - kurs przeznaczony jest dla osób posiadających wyższe wykształcenie, biegle znających język niemiecki, które zamierzają wykonywać zawód tłumacza konferencyjnego.

Celem kursu jest kształcenie umiejętności tłumaczenia symultanicznego, konsekutywnego jak i liaison w parze językowej polski - niemiecki.

Zapisy

Zapisy prowadzimy przez stronę: oferta.amu.edu.pl

Na zapisy czekamy do 8 lutego 2019.

Kurs rozpocznie się 16 lutego 2019


Informacje dotyczące kursu

semestr letni 2018/19

 Charakterystyka

Zapraszamy Państwa na kurs przygotowujący do zawodu tłumacza konferencyjnego języka niemieckiego organizowany przez Szkołę Tłumaczy UAM.

Program obejmuje naukę tłumaczenia symultanicznego oraz tłumaczenia konsekutywnego i liaison z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie.

Łączny wymiar zajęć to 80 godzin, w tym 40 godzin zajęć z tłumaczenia symultanicznego oraz 40 godziny zajęć z tłumaczenia konsekutywnego/liaison. Dodatkowo uczestnicy kursu będą mogli uczęszczać na zajęcia z tłumaczenia symultanicznego prowadzone w kombinacji polski-angielski, mając w ten sposób okazję do wykonywania ćwiczeń typu relay. Wszystkie zajęcia będą odbywać się w soboty.

Zajęcia prowadzone będą przez aktywnych tłumaczy konferencyjnych z wieloletnim doświadczeniem. Poruszane tematy będą nawiązywać do zagadnień pojawiających się na rynku tłumaczeniowym, a oferowane materiały często opierać się będą o autentyczne teksty i prezentacje konferencyjne. Zakres tematyczny obejmować będzie m.in. takie dziedziny jak polityka, gospodarka, biznes, marketing medycyna.


Czas trwania
1 semestr
Zajęcia będą odbywać się w soboty (w godzinach 9:00 - 16:15)

 Plan weekendów z zajęciami jest do pobrania tutaj.


Czesne
Cena kursu wynosi 2.900 zł. Opłatę można wnosić w 2 ratach, przy czym absolwenci UAM otrzymają 10 % zniżkę.


Postępowanie rekrutacyjne
Schemat postępowania kwalifikacyjnego
1. Rejestracja w Systemie Elektronicznej Rejestracji
2. Dokonanie zapisu na kurs
    Po zalogowaniu do systemu będzie możliwość dokonania rejestracji na wybrany kurs.
3. Odbycie rozmowy kwalifikacyjnej
4. Oczekiwanie na zakończenie zapisów
Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.
5. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są do przesłania w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. W przypadku niezłożenia dokumentów w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Zasady kwalifikowania na kurs
O zakwalifikowaniu na kurs decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Kolejne osoby po przekroczeniu limitu miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową.


Lista wymaganych dokumentów
1. karta zgłoszenia (drukowana z "mojego konta" na stronie oferta.amu.edu.pl)
2. kserokopia dokumentu tożsamości
3. CV w języku polskim
4. dokumenty poświadczające ukończenie studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia

0
0
0
s2sdefault

Back to top