Ipsum

„Przygotowanie do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego” - kurs przeznaczony jest dla osób posiadających wyższe wykształcenie, biegle znających język angielski, które zamierzają uzyskać uprawnienia tłumacza przysięgłego.

Celem kursu jest kształcenie umiejętności sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych zgodnie z wymogami formalno-prawnymi, wykonywanie tłumaczeń ustnych, zaznajomienie się z metodologią tłumaczenia różnych tekstów prawnych oraz obowiązkami tłumaczy przysięgłych.

 

Zapisy

Zapisy prowadzimy przez stronę: oferta.amu.edu.pl

Na zapisy czekamy do 1 lutego 2019.

Kurs rozpocznie się 9 lutego 2019 i będzie trwał 1 semestr.

Informacje dotyczące kursu
Charakterystyka
Zapraszamy Państwa na intensywny kurs przygotowujący do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego organizowany przez Szkołę Tłumaczy UAM.
Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających wyższe wykształcenie, biegle znających język angielski, które stawiają pierwsze kroki w tłumaczeniach prawniczych.
Program obejmuje aż 156 godzin praktycznych zajęć z tłumaczenia pisemnego oraz ustnego (a vista i konsekutywnego).
Stawiamy na praktykę, a część teoretyczną ograniczamy do minimum, na bieżąco omawiając tylko te zagadnienia, które bezpośrednio przekładają się na poprawność i jakość tłumaczeń.
Przygotowaliśmy dla Państwa różnego rodzaju teksty z takich dziedzin jak ekonomia, polityka, prawo umów, prawo spółek, prawo pracy, prawo spadkowe, prawo rodzinne, prawo karne czy postępowanie cywilne i karne.
Poznają Państwo także metodologię tłumaczenia prawniczego, formalnoprawne zasady tłumaczenia dokumentów i sporządzania tłumaczeń poświadczonych oraz obowiązki tłumaczy przysięgłych.
Dodatkowo otrzymają Państwo glosariusze dotyczące poszczególnych zagadnień, listę książek i artykułów umożliwiających zgłębienie tematów poruszanych na zajęciach. Na koniec kursu zorganizujemy egzamin próbny ze szczegółowym omówieniem wyników.


Czas trwania
1 semestr
Zajęcia będą odbywać się w soboty (w godzinach 9:00 - 16:15) i niedziele (w godzinach 9:00 - 12:15). Plan weekendów z zajęciami jest do pobrania tutaj.


Czesne
Cena kursu wynosi 3.900 zł. Opłatę można wnosić w 2 ratach, przy czym byli słuchacze STiJO UAM oraz absolwenci UAM otrzymają 10 % zniżkę.


Postępowanie rekrutacyjne
Schemat postępowania kwalifikacyjnego
1. Rejestracja w Systemie Elektronicznej Rejestracji
2. Dokonanie zapisu na kurs
    Po zalogowaniu do systemu będzie możliwość dokonania rejestracji na wybrany kurs.
3. Odbycie rozmowy kwalifikacyjnej
4. Oczekiwanie na zakończenie zapisów
Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.
5. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są do przesłania w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. W przypadku niezłożenia dokumentów w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Zasady kwalifikowania na kurs
O zakwalifikowaniu na kurs decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Kolejne osoby po przekroczeniu limitu miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową.


Lista wymaganych dokumentów
1. karta zgłoszenia (drukowana z "mojego konta" na stronie oferta.amu.edu.pl)
2. kserokopia dokumentu tożsamości
3. CV w języku polskim
4. dokumenty poświadczające ukończenie studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia

0
0
0
s2sdefault

Back to top