Bardzo często można spotkać się z opinią, że znajomość języka obcego tożsama jest z umiejętnością tłumaczenia na ten właśnie język czy też z tego języka. Nie ma jednak nic bardziej błędnego niż przekonanie, że „sama” znajomość języka wystarczy, by być dobrym tłumaczem. Oczywiście nie ulega wątpliwości, że solidne przygotowanie językowe jest podstawą dobrego tłumaczenia, ale to nie wszystko. Większość naszych absolwentów ukończyła wcześniej studia filologiczne, a mimo to zdecydowała się na studia w Szkole Tłumaczy. Jako filolodzy byli być może jeszcze bardziej świadomi tego, że droga do stania się dobrym tłumaczem wiedzie w nieco innym kierunku, że trzeba zabrać ze sobą wszystkie zdobyte narzędzia filologiczne i przy pomocy doświadczonych tłumaczy budować swój warsztat tłumacza. W Szkole Tłumaczy pokazujemy naszym Słuchaczom, jak to zrobić, dzielimy się pomysłami, udzielamy wskazówek, ale i zdradzamy czasem własne wątpliwości, bo takie też mamy. Ktoś zapyta – czy to możliwe? Przecież każde słowo w języku A ma mniej lub bardziej właściwy odpowiednik w języku B. Otóż nie! Każdy dobry tłumacz wie, że tłumaczenie, to nie przekładanie słów na słowa, lecz komunikatów. To właśnie ta umiejętność jest najcenniejsza i tego właśnie uczymy w naszej Szkole, do której serdecznie zapraszamy!

 

 

Klasyfikacja językowa według AIIC

Język A: Język ojczysty tłumacza (lub jego ekwiwalent), na który tłumacz wykonuje tłumaczenia ze wszystkich innych znanych sobie języków w obu trybach – symultanicznym i konsekutywnym.

Język B: Język inny niż ojczysty, którym tłumacz posługuje się perfekcyjnie i na który wykonuje tłumaczenia z jednego lub większej liczby znanych sobie języków.

Język C:Język pasywny, k tóry tłumacz w pełni rozumie i z którego potrafi tłumaczyć.

 

Rodzaje tłumaczenia ustnego

Symultaniczne – tłumaczenie ma miejsce w tym samym czasie co wygłaszanie komunikatu przez mówcę; odbywa się ono przy użyciu sprzętu do tłumaczenia (kabina, mikrofony, nagłośnienie)

Chuchotage – rodzaj tłumaczenia symultanicznego bez aparatury; tłumacz przekłada komunikat szeptem do ucha odbiorcy

Konsekutywne – tłumaczenie ma miejsce po wygłoszeniu kilkuminutowego komunikatu przez mówcę; tłumacz zazwyczaj wykonuje notatki, które pomagają mu w przekładzie

Liaison - rodzaj tłumaczenia konsekutywnego; tłumaczenie ma miejsce po wygłoszeniu krótkiego komunikatu przez mówcę; tłumacz może wykonywać notatki, które pomagają mu w przekładzie, ale często posługuje się wyłącznie pamięcią słuchową

A vista – tłumaczenie tekstu na głos w czasie rzeczywistym

 

Rodzaje tłumaczenia pisemnego

Tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia techniczne to jeden z najczęściej wykonywanych typów tłumaczeń. Bardzo istotna jest tutaj znajomość specjalistycznej terminologii. Wiele dokumentów technicznych posiada skomplikowane formatowanie i szatę graficzną, dlatego też tłumacz techniczny powinien sprawnie posługiwać się nie tylko językiem, ale także komputerowymi programami graficznymi, żeby jak najwierniej odtworzyć wygląd dokumentu źródłowego. Kategoria ta obejmuje wszelkiego rodzaju instrukcje obsługi, dokumentacje techniczne, wnioski patentowe i wiele innych.

Tłumaczenia naukowe

Tłumaczenie dokumentów i artykułów naukowych wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością, dlatego też powinno być wykonywane jedynie przez tłumaczy, którzy są w tym zakresie specjalistami. Tłumaczenia naukowe wiążą się w dużej mierze z umiejętnością dokładnej analizy tekstu źródłowego oraz sprawnego poszukiwania i przyswajania informacji związanych z zagadnieniami poruszanymi w tłumaczonym tekście. Do tłumaczeń naukowych należą m.in. tłumaczenia medyczne.

Tłumaczenia literackie

Tłumaczenia literackie stanowią wyjątkową kategorię i wymagają zupełnie innego zestawu umiejętności niż pozostałe rodzaje tłumaczenia. Nieodzowne są tutaj „lekkie pióro”, inwencja twórcza oraz doskonała znajomość kultury źródłowej i docelowej. Tłumacze literaccy to osoby oczytane i kreatywne, muszą wykazać się umiejętnościami językowymi na najwyższym poziomie. W tłumaczeniach literackich jeszcze istotniejsze niż w przypadku innych tekstów staje się przekazywanie treści, a nie jedynie słów. Kluczowym jest także doskonałe wyczucie stylu i rejestru tekstu źródłowego i właściwe przełożenie tych aspektów na grunt języka docelowego.

Tłumaczenia tekstów prawniczych i umów niewymagające poświadczenia

Tłumaczenia tekstów prawniczych i umów wymagają znajomości systemów prawnych obszarów językowych, odpowiadających zarówno tekstowi źródłowemu, jak i docelowemu. Kluczowa jest tu znajomość specjalistycznej terminologii oraz jej pełna spójność w ramach danego dokumentu. Przekład dokumentów niejednokrotnie związany jest ze znaczną odpowiedzialnością, dlatego powinien być wykonywany jedynie przez tłumaczy posiadających znaczne doświadczenie i wiedzę w tej dziedzinie.

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia poświadczone lub uwierzytelnione (powszechnie zwane przysięgłymi) są wykonywane przez tłumacza przysięgłego, czyli osobę, która zdała egzamin w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma stosowne uprawnienia oraz pieczęć.

Tłumacze przysięgli najczęściej tłumaczą umowy, akty stanu cywilnego, pisma sądowe i procesowe. Tłumacze przysięgli realizują tłumaczenia na zlecenie klientów prywatnych, firm, kancelarii prawnych i organów wymiaru sprawiedliwości (np. sądów i policji). Ustne tłumaczenia przysięgłe wykonuje się zazwyczaj podczas rozpraw i przy podpisywaniu aktów notarialnych.

0
0
0
s2sdefault

Back to top