O tłumaczach przysięgłych i egzaminie:

 
Brytyjskie ustawodawstwo:
 
Korpus języka polskiego:
 
Poradnia językowa PWN
 
Porady językowe Rady Języka Polskiego
 
Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych

Terminologia, frazeologia i stylistyka umowy o pracę oraz contract of employment i statement of employment particulars

https://www.academia.edu/1512975/Terminologia_frazeologia_i_stylistyka_umowy_o_prac%C4%99_oraz_contract_of_employment_i_statement_of_employment_particulars

 

Areas of similarity and difference in legal phraseology: collocations of key terms in UK and Polish company law

https://www.academia.edu/2602242/Areas_of_similarity_and_difference_in_legal_phraseology_collocations_of_key_terms_in_UK_and_Polish_company_law

 

Analiza porównawcza nazw spółek w prawie polskim, angielskim i amerykańskim w wybranych słownikach

https://www.academia.edu/562303/Analiza_por%C3%B3wnawcza_nazw_sp%C3%B3%C5%82ek_w_prawie_polskim_angielskim_i_ameryka%C5%84skim_w_wybranych_s%C5%82ownikach

 

Terminologia i frazeologia reprezentacji spółki (pełnomocnik, prokurent i przedstawiciel) oraz ich angielskie ekwiwalenty

https://www.academia.edu/1193651/Terminologia_i_frazeologia_reprezentacji_sp%C3%B3%C5%82ki_pe%C5%82nomocnik_prokurent_i_przedstawiciel_oraz_ich_angielskie_ekwiwalenty

 

Terminologia polskiego, angielskiego i amerykańskiego prawa spółek: organy spółki

https://www.academia.edu/562302/Terminologia_polskiego_angielskiego_i_ameryka%C5%84skiego_prawa_sp%C3%B3%C5%82ek_organy_sp%C3%B3%C5%82ki

 

Memorandum of Association: Terminologia związana z zawiązaniem i rejestracją spółki company limited by shares

https://www.academia.edu/223231/Memorandum_of_Association_Terminologia_zwi%C4%85zana_z_zawi%C4%85zaniem_i_rejestracj%C4%85_sp%C3%B3%C5%82ki_company_limited_by_shares

 

Poradnia językowa

https://sjp.pwn.pl/poradnia

 

Przykładowe teksty egzaminacyjne

https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/przykladowe-teksty-egzaminacyjne/news,8695,jezyk-angielski.html

0
0
0
s2sdefault

Back to top