UWAGA! Egzaminy wstępne do STiJO odbędą się 23.09.2017 r.! Więcej informacji w zakładce Rekrutacja 2017/2018

Witamy na stronie Szkoły Tłumaczy i Języków Obcych UAM w Poznaniu!

Szkoła Tłumaczy i Języków Obcych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu istnieje od 5 lutego 1992 roku. Powstała z inicjatywy doświadczonych tłumaczy poznańskich pracujących na UAM. Kształcimy profesjonalnych tłumaczy dla potrzeb dynamicznie rozwijającej się gospodarki, różnych szczebli zarządzania, administracji i wymiaru sprawiedliwości oraz struktur Unii Europejskiej.

Studentami STiJO UAM są osoby, dla których według klasyfikacji AIIC język polski jest językiem A, język angielski lub niemiecki językiem A lub B.

Zajęcia dydaktyczne w Szkole Tłumaczy i Języków Obcych UAM prowadzą aktywni zawodowo, znani na rynku krajowym i zagranicznym, profesjonalni tłumacze legitymujący się długoletnim doświadczeniem w tłumaczeniu pisemnym (dokumenty prawnicze, umowy i kontrakty dla największych koncernów międzynarodowych) oraz w tłumaczeniu konferencyjnym podczas licznych kongresów, sympozjów i seminariów międzynarodowych organizowanych w Polsce i za granicą, posiedzeń i spotkań przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej, a także w tłumaczeniu osobistości życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego.

Nasz dwuletni program studiów tłumaczeniowych jest pierwszym tego typu programem tłumaczeniowym w Polsce. Został on przygotowany z wykorzystaniem metod oraz technik nauczania i egzaminowania stosowanych w najlepszych szkołach tłumaczy na świecie oraz w oparciu o doświadczenie zawodowe profesjonalnych tłumaczy-dydaktyków nauczających w STiJO UAM. Nakierowany jest on przede wszystkim na wykształcenie praktycznych umiejętności i opanowanie technik tłumaczeniowych, które absolwenci Szkoły stosują w życiu zawodowym w najróżniejszych rejestrach. Program Szkoły obejmuje nauczanie tłumaczenia tekstów pisanych oraz tłumaczenia konferencyjnego (liaison, konsekutywnego i symultanicznego).

Absolwenci STiJO UAM znajdują zatrudnienie jako tłumacze etatowi w znaczących przedsiębiorstwach i firmach krajowych i międzynarodowych lub wykonują wolny zawód współpracując z różnymi instytucjami o charakterze międzynarodowym.

Nasze motto brzmi: Najlepszymi nauczycielami przyszłych tłumaczy są aktywni na rynku międzynarodowym i krajowym, profesjonalni tłumacze-dydaktycy.